Chcete sa stať obchodným partnerom štátu? Musíte sa registrovať.

Zákon o registri partnerov verejného sektora bol prijatý a ratifikovaný parlamentom v roku 2016 a odvtedy prešiel aj novelizáciou. V minulosti sa častokrát stávalo, že verejné inštitúcie alebo štát vyplácal štátne financie za zákazky takzvaným schránkovým firmám, ktoré fungovali podvodným spôsobom. Tomu má však spomínaný zákon zamedziť. Preto tiež dostal pracovný názov „protischránkový zákon“. Tento zákon nariaďuje vznik registra partnerov verejného sektora alebo tiež verejný zoznam všetkých poberateľov štátnych financií a dotácií. Vďaka registru je možné skontrolovať vlastnícke väzby fyzických a právnických osôb, ktoré sa stávajú partnerom štátnych a verejných inštitúcií za určitým, najmä obchodným účelom. Celý zoznam poberateľov výhod vyplývajúcich z partnerstva so štátom si môže prezrieť v podstate ktokoľvek, pretože je dostupný na internete.

Zakony

Poďme sa pozrieť bližšie, kto sú vlastne partneri verejného sektora. Je to fyzická a právnická osoba, podnikatelia, firmy, ktorí vykonáva biznis so štátom, jeho inštitúciami, verejným sektorom, obcami, vyššími územnými celkami alebo zdravotnými poisťovňami. Vzniká im voči nim pohľadávka rôzneho charakteru, získali od nich finančnú odmenu, dotácie, príspevky vo výške stotisíc eur a viac. Mohli tiež získať majetok od verejných inštitúcií v hodnote viac ako stotisíc eur alebo im boli preplatené výkony od zdravotných poisťovní, v prípade, že sú neštátni poskytovatelia zdravotníckych služieb.

Biznis2

A tu sa dostávame k samotnému registru partnerov verejného sektora, kde je každý partner povinný sa registrovať. V opačnom prípade nemá nárok na príspevky, ktoré mal pôvodne zinkasovať vďaka spomínanému partnerstvu. Zápis sa vykonáva len prostredníctvom osôb a úradov na to určených, napríklad advokátske kancelárie. Uskutočňuje sa to samozrejme za poplatok. Potenciálny partner musí pri zápise uviesť úplné a pravdivé údaje. Inak porušuje zákon a nasledujú sankcie.