Ready made- Spoločnosť pripravená na predaj

Najmä pre začínajúcich podnikateľov dokáže byť nápomocná ponuka predaj sro cena 41business.com, konkrétne teda kúpa „hotovej“ spoločnosti. Takéto spoločnosti označujeme ako ready- made a predávajú sa za účelom rýchleho štartu v podnikaní, takýto proces je teda oveľa komfortnejší, ako keby mal začínajúci podnikateľ zakladať svoju vlastnú s.r.o. so všetkými požadovanými náležitosťami. Naopak tieto „ready made s.r.o.“ sú pripravené na svojho budúceho majiteľa spoločne s potrebnými dokumentmi.

podanie rúk

V tejto kategórii sa nachádzajú aj spoločnosti s históriou, hoci väčšinou tu vravíme o novozaložených s.r.o., ktoré vznikli za účelom ďalšieho predaja, a to potenciálnemu záujemcovi, resp. podnikateľovi, ktorý by tak vlastne mohol kúpiť už všetko pripravené. Takýto objekt je už totiž zapísaný v obchodnom registri.

Je tu ale ešte faktor, akým je základné imanie, ktoré by malo byť u týchto ready made s.r.o. zaplatené pred tým, než sa tieto začnú predávať záujemcom. Základné imanie tu predstavuje minimálnu čiastku 5000 eur a veľa z týchto spoločností je takisto registrovaných na daňovom úrade kvôli DPH. Opäť teda vravíme o faktoroch, ktoré z týchto „pripravených s.r.o.“ robia objekt vhodný k okamžitému štartu podnikania. K hlavným výhodám ready- made tak okrem komfortnej stránky môžeme zaradiť rýchlosť, akou je možné vďaka nim realizovať svoje plány.

  • Náležitosti k štartu podnikania bývajú zhotovené do niekoľkých dní.

podnikatelia, siluety

Hoci áno, doteraz bolo štandardom, že ambiciózni ľudia si zakladali svoje vlastné spoločnosti, kedy je ten proces samozrejme komplikovanejší a je tak aj dlhšia doba, kým sa s plánovanými podnikateľskými aktivitami môže oficiálne začať.

  • Podnetom k začatiu podnikaniu je v takomto prípade platná zakladateľská či spoločenská zmluva, splatenie imania, návrh a následný zápis do OR, osvedčenie o živnostenskom opatrení a tiež registrácia na daňovom úrade.