Aké sú formy podnikania?

Foriem podnikanie môže byť viacero. Buď môže byť vlastníkom jedna osoba alebo viacero osôb.
Ak je podnik v individuálnom vlastníctve, vlastní ho jedna osoba, ktorá zaň nesie plnú zodpovednosť a všetko si vo firme robí sám. Myslíme tým predovšetkým živnosti, ktoré sú na území Slovenska najviac preferované. Ak si chcete spraviť živnosť stačí vám len dosiahnuť osemnásť rokov a byť bezúhonný. Musíte mať aj odbornú spôsobilosť. Všetko podstatné vám vysvetlia na živnostenskom úrade.

podnikatelský plán.jpg

Tieto živnosti sa delia na:

  • Remeselné – To znamená, že musíte mať odbornú spôsobilosť, ktorú musíte potvrdiť výučným listom alebo dokladom o dosiahnutí štúdia tejto práce – murár, stolár, elektrikár
  • Viazané – Odborná spôsobilosť je zväčša viazaná na nejaký osobitný predpis
  • Voľné – Nepotrebujete byť špecializovaný


Výhodami živnosti sú hlavne zisk, ktorý má živnostník sám pre seba, je vlastníkom a nemusí robiť na nikoho, je jednoduché si založiť ale aj zrušiť živnosť. Nevýhodami sú zase neobmedzené ručenie, to znamená, že vlastník ručí celým svojím majetkom a sú limitovaný aj úvermi.

týmová práce.jpg

Korporáciaznamená, že firma je riadená v mene viacerých vlastníkov, ktorí jej poskytujú svoj kapitál. Príkladom je taká akciová spoločnosť. Tam platí, že vlastníctvo korporácie je vyjadrené vlastníctvom akcií. Vlastníci akcií – akcionári sú vlastníci firmy. Niektoré akciovky môžu byť vlastnené súkromne – všetky akcie vlastní jedna rodina. Zisk akciovky – dividendy – sa rozdeľujú medzi akcionárov. Takáto korporácia je právnická osoba, preto môže žalovať a môže byť žalovaná. Takýto druh podnikania sa na Slovensku veľa nevyskytuje.
Výhodami sú obmedzené ručenie, teda akcionár pri rozpade spoločnosti príde len o výšku svojej akcie, môže jednoducho predávať a nakupovať akcie a je jednoduchšie si brať pôžičky. Nevýhodami sú vysoké náklady a ťažké riadenie.