Meškanie letu alebo nebojte sa žiadať svoje nároky! Patrí k nim aj finančné odškodnenie

Za svoj život sme sa pravdepodobne už všetci stretli s meškaním spojov, predovšetkým ak sme cestovali vlakom alebo autobusom. Ale čo v prípade, ak je naša trasa dlhšia a podobná situácia nastane, keď plánujeme využiť letecké služby? Naša dovolenka alebo inak dôležitá cesta sa môže nepekne skomplikovať. A to najmä v situácii, ak nevravíme o meškaní v trvaní niekoľkých minút, ale priamo niekoľkých hodín. Takisto sa môže stať, že konkrétny let bude zrušený. Žiaľ ide o pomerne reálny príklad situácie, na ktorú musíme byť pripravení.

Letisko, odchody a príchody spojov, informačná tabuľa

Ale čo teraz? To zostaneme len tak trčať na letisku? Prečo by sme mali pykať za niečo, za čo nemôžeme? Teraz musíme držať hlavu dole a uvedomiť si, že predsa máme nárok na kompenzáciu.
Osoby kráčajú z letiska, letisko, batožina

V súlade so zákonmi EÚ sa o nás letecký dopravca v prípade minimálne dvojhodinového meškania musí postarať :

· Zabezpečením stravy a občerstvenia, poskytnutím dvoch bezplatných telefonátov či možnosťou poslať e-mail, v niektorých situáciách takisto vzniká nárok na ubytovanie a odvoz do hotela.

Ale pozor, môžeme vravieť takisto o finančnej kompenzácii za predpokladu, že ide o vyše 3 hodinové meškanie letu.

Musíme si však upresniť niektoré detaily. Na finančné odškodnenie vzniká nárok vtedy, keď sa lietadlo dostaví do plánovej destinácie minimálne o tri hodiny neskôr, než bolo v pláne. Príčinou tohto omeškania však nesmú byť mimoriadne okolnosti, ktoré letecký dopravca nedokáže ovplyvniť (nepriaznivé počasie, prírodné katastrofy, štrajk zamestnancov,…). Nárok je platný takisto len vtedy, ak vravíme o odlete z letiska niektorých z krajín EÚ, respektíve krajín, ktoré sú súčasťou únie.
Muž v čiernom kabáte kráča po letisku, batožina, businessman

Pre jednotlivca a bežného cestujúceho tak môže byť požadovanie svojich nárokov pomerne fuška. Potrebnou dokumentáciou, odbornými postupmi a znalosťou i presadzovaním vášho práva vám všetko môže pomôcť agentúra, ktorá sa na danú problematiku špecializuje.