Na čo slúži termokamera a aké sú jej základné funkcie?

Ak ste si dali energeticky ohodnotiť svoju stavbu za účelom získania energetického certifikátu, možno vás zaujalo špeciálne zariadenie, ktorým sa takéto meranie vykonáva. Ide o termokameru, ktorá funguje na princípe zachytávania miestnosti alebo iných priestorov vo forme infračerveného obrazu. Takýto obraz následne umožňuje zachytiť a ohodnotiť teplotné rozdiely a neskôr sa podľa neho vyhodnocuje energetická hospodárnosť. Kamera určená na tieto účely je schopná výsledky zobraziť v presných jednotkách, pričom odhalí aj tie najmenšie nezrovnalosti a odchýlky teplotnej citlivosti.

termovízny obraz

Termovízne meranie sa najčastejšie využíva práve v spomínanom stavebníctve, a okrem energetického ohodnotenia hospodárnosti budovy ho možno využiť taktiež aj pri revízií či inštalácií klimatizácie, elektroinštalácií, vykurovania a premeriavaní solárnych panelov. Väčšina termokamier však okrem toho dokáže zabezpečiť aj iné základné meracie funkcie.

termovízna kamera

Medzi základné funkcie merania Certifikácia budovy termovíznej kamery môžeme zaradiť:

  • Zriadenie termografu – záznam, ktorý odhaľuje teplotné rozdiely podľa rozsahu teplôt, na základe ich farebnej odlišnosti.
  • Teplota v bode – dokáže zamerať presný bod v miestnosti a odmerať teplotu, ktorá sa v ňom nachádza, takže je možné zistiť napr. kde teplo uniká.
  • Zistenie najvyššej a najnižšej teploty – určenie najchladnejšej a najteplejšej oblasti, pomocou čoho je možné odstrániť pochybenia a opraviť príliš opotrebované a preťažené miesta.
  • ThermoFaktor – teplotný faktor, ktorý vypočítava to, či je splnená stanovená norma a taktiež dokáže odhaľovať riziko vzniku plesní.
  • Stanovenie teplotného profilu – grafické zobrazenie teplotného toku vo formáte grafu, ktorý pomáha s rozborom porovnania nameraných teplôt.
  • Izotermia – funkcia, ktorá umožňuje definovať presnú teplotu a zobraziť všetky oblasti, ktoré majú oproti nej odlišné limitné alebo stropné teploty.
  • Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) – zabezpečuje, aby obraz zachytený termokamerou mal kvalitu reálnej fotografie a zahŕňal tým pádom aj hrany a kontúry.