Pohľad verejnosti na slovenského podnikateľa

Od roku 89 náš štát zasiahlo veľa pozitívnych i negatívnych zmien. K tým najvplyvnejším sa radí možnosť slobodného podnikania a vytvorenia živnosti.
No samozrejme ani slovenskí podnikatelia dnes nemajú ľahkú situáciu a musia sa prispôsobovať byrokracii štátu a súčasnej ekonomike. Aj naďalej žiaľ platí, že podnikatelia majú svoje požiadavky a pracujúci zasa svoje. No ako vyplýva zo všeobecnej mienky dnešnej spoločnosti, niečo cez 60% z oslovených ľudí vníma slovenských podnikateľov skôr pozitívne, avšak s určitými výhradami.Dav ľudí, siluety.jpg

  • Zaujímavosťou však je, že pozitívne názory prichádzali najmä zo strany mladších a naopak určité negatíva či nedôveru prejavoval ispravidla staršie ročníky.

 Zo všeobecného hľadiska slovenskí podnikatelia predstavujú kladné hodnoty v  rozvoji ekonomiky a takisto prínose inovácií. Na druhej strane sa veľa názorov zhoduje v tom, že súčasní podnkatelia by mali zvoliť úctivejší prístup ku svojim zamestnancom a rovnako im vo viacerých prípadoch zvýšiť plat.
Psychologické hľadisko ako lepší prístup k zamestnancom je pochopiteľný, avšak z hľadiska platového navýšenia sa veľa súkromníkov odvoláva na štát, jeho podmienky a aktuálny ekonomický status. Podľa nich na tieto podmienky za súčasných okolností nemôžu pristúpiť. Výhrady a skôr negatívny pohľad na slovenského podnikateľa sa však dotýkal aj ďalšieho podstatného faktora- ničenia životného prostredia.
Avšak rozhodne je možné spomenúť aj optimistický pohľad opýtanej verejnosti napríklad na faktory ako vytváranie voľných pracovných miest, kultúrny a športový rozvoj miest, podpora charitatívnych akcií a samozrejme prioritná podstata podnikania- poskytovanie širšej ponuky a nových služieb potenciálnym zákazníkom.Podnikateľ, zemeguľa.jpg

  • Ak sa vrátime k charakteristike kritických bodov, tak negatívny vplyv na životné prostredie bolo doménou najmä ľudí do 24 rokov, pričom nedôveru k sociálnemu cíteniu prejavovali skôr ročníky od 40 do 59 rokov.