Záchrana pred plameňmi

Protipožiarne dvere nie sú len niečo, čo vidíme v amerických kriminálnych seriáloch, ale bývajú súčasťou mnohých rodinných domov, či budov so zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Ich úlohou je oddeliť úseky priestoru a tým zabrániť rýchlemu šíreniu plameňov a dymu, čím umožňujú rýchlu evakuáciu ľudí z daného priestoru, po prípade aj záchranu nejakého majetku. Čo by ste mali vedieť o protipožiarných dverách LmMont?

únikový východ

Keďže protipožiarne dvere majú odolávať požiaru a brániť jeho šíreniu, musia byť vyrobené z materiálu s vysokou odolnosťou. Tú určuje kód odolnosti, ktorý udáva časový údaj, druh použitej konštrukcie a vlastnosti dverí. Časový údaj pri označení týchto dverí udáva hodnotu požiarnej odolnosti v minútach. Protipožiarne dvere môžu byť drevené (D3), vyrobené z horľavých aj nehorľavých materálov (D2) alebo výlučne z nehorľavých materiálov ako je oceľ (D1). Protipožiarne dvere si musíte zvoliť správne podľa údajov v projekte, inak vám nebudú uznané pri kolaudácii.

Ak teda majú dvere kód napríklad EI-EW 30 SC D3, znamená to, že bránia proti požiaru (EW), proti šíreniu požiaru (EI) v tomto prípade po dobu 30 minút. Písmeno S označuje dymotesné dvere a písmeno C dvere so samozatváračom. Posledné označenie, D3, znamená, že kostra týchto dverí je vyrobená z dreva. Čo sa pri daných parametroch sleduje je množstvo sálavého tepla, či povrchová teplota dverí na opačnej strane od požiaru.

protipožiarne dvere červené

Vonkajší dizajn dverí si môžete do určitej miery prispôsobiť podľa vašich preferencii, pretože na výber sú presklené, plné, či hladké dvere. Tak isto existuje aj viacero druhov protipožiarnych dverí, či protipožiarnych vrát, ktoré môžu byť posuvné, otváravé, automatické a mnoho ďalších. Možno si pod pojmom protipožiarne dvere predstavujete masívnu, neesteticky pôsobiacu konštrukciu sivej farby, no opak je realitou a takéto dvere môžu vyzerať aj esteticky a elegantne a zároveň si plniť svoju bezpečnostnú úlohu.