RPVS

Register partnerov verejného sektora

Potrebujete získať informácie, ktoré sú voči osobám verejného sektoru v právnom vzťahu ? Podmienkou je 3tia oprávnené osoba na tieto úkony. 
Čo je to RPVS ?

  • Na začiatok si povedzme čo je to a kde sa s týmto názvom vieme stretnúť. Register partnerov verejného sektora je informačný systém, ktorý sa využíva vo verejnom sektore . Poskytuje informácie, dokumenty a správy o partneroch verejného sektora. Spravuje to Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

writing-1149962_960_720

RPVS verejného sektora je vhodný zvyčajne pre tretiu osobu, ktorá je poverená preberať zodpovednosť či už za zmluvy, dokumenty alebo rôzne iné zákony. Každá firma by si mala vybrať osobu, ktorú povelí zodpovednosťou na základe pozitívneho vzťahu, majte istotu že tejto osobe môžete dôverovať aby nedošlo k rôznym podvodom či iným nedorozumeniam. Zvyčajne sa právo na registráciu vzťahuje na osoby pôsobiace vo verejných sektoroch. 

Jeden z motívov RPVS je aby isté jednania boli jednoduchšie. Vzhľadom na všetky prítomné osoby či partneri verejného sektora sú vopred stanovené podmienky. 

Je vždy potrebné uverenie súhlasu aby mohol byť zápis platný. Zvyčajne sa táto identifikácia koná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Je možné danú osobu zapísať do registru na dobu šiestich alebo dvanástich mesiacov.

contract-1464917_960_720

Tieto poverené osoby nakladajú so zmluvami, licenciami, kúpa nehnuteľnosti či rôzne jednania s poisťovňami. 

Ak daná osoba, ktorá chce poveriť tretiu osobu touto funkciou, treba si pred tým dostatočne vopred overiť informácie . Samozrejme je celý proces monitorovaný zákonom , ktorý je potrebný dodržiavať.

Register partnerov verejného sektora sa netýka financií alebo iných finančných prostriedkov a ich manipulácia. Týmto sa daná osoba snaží zabrániť zbytočným či možným nedorozumeniam. 

Partner verejného sektora môže byť taktiež zdravotník, predávajúci či kupujúci.

Je taktiež potrebné aby boli poskytnuté pravdivé informácie , pričom sa jedná a spoluprácu s osobami z verejného sektoru. 

Pohľad verejnosti na slovenského podnikateľa

Od roku 89 náš štát zasiahlo veľa pozitívnych i negatívnych zmien. K tým najvplyvnejším sa radí možnosť slobodného podnikania a vytvorenia živnosti.
No samozrejme ani slovenskí podnikatelia dnes nemajú ľahkú situáciu a musia sa prispôsobovať byrokracii štátu a súčasnej ekonomike. Aj naďalej žiaľ platí, že podnikatelia majú svoje požiadavky a pracujúci zasa svoje. No ako vyplýva zo všeobecnej mienky dnešnej spoločnosti, niečo cez 60% z oslovených ľudí vníma slovenských podnikateľov skôr pozitívne, avšak s určitými výhradami.Dav ľudí, siluety.jpg

  • Zaujímavosťou však je, že pozitívne názory prichádzali najmä zo strany mladších a naopak určité negatíva či nedôveru prejavoval ispravidla staršie ročníky.

 Zo všeobecného hľadiska slovenskí podnikatelia predstavujú kladné hodnoty v  rozvoji ekonomiky a takisto prínose inovácií. Na druhej strane sa veľa názorov zhoduje v tom, že súčasní podnkatelia by mali zvoliť úctivejší prístup ku svojim zamestnancom a rovnako im vo viacerých prípadoch zvýšiť plat.
Psychologické hľadisko ako lepší prístup k zamestnancom je pochopiteľný, avšak z hľadiska platového navýšenia sa veľa súkromníkov odvoláva na štát, jeho podmienky a aktuálny ekonomický status. Podľa nich na tieto podmienky za súčasných okolností nemôžu pristúpiť. Výhrady a skôr negatívny pohľad na slovenského podnikateľa sa však dotýkal aj ďalšieho podstatného faktora- ničenia životného prostredia.
Avšak rozhodne je možné spomenúť aj optimistický pohľad opýtanej verejnosti napríklad na faktory ako vytváranie voľných pracovných miest, kultúrny a športový rozvoj miest, podpora charitatívnych akcií a samozrejme prioritná podstata podnikania- poskytovanie širšej ponuky a nových služieb potenciálnym zákazníkom.Podnikateľ, zemeguľa.jpg

  • Ak sa vrátime k charakteristike kritických bodov, tak negatívny vplyv na životné prostredie bolo doménou najmä ľudí do 24 rokov, pričom nedôveru k sociálnemu cíteniu prejavovali skôr ročníky od 40 do 59 rokov.

Moderné podnikanie: Základom je navštevovaná webová stránka

Reklama, marketing, prezentovanie svojich služieb širokej verejnosti a snaha získať potenciálnych zákazníkov,… sú všetko prvky, ktoré s podnikaním veľmi blízko súvisia. A zrejme vás neprekvapí, že v súčasnosti je teritóriom týchto prvkov najmä internet, konkrétne napr. webové stránky, sociálne siete či vyhľadávače.
Základom všetkého je mať vytvorenú vlastnú webovú stránku, ktorá by však zodpovedala kritériám vyhľadávačov a dosahovala potrebnú návštevnosť.
K vytvoreniu webovej stránky je výhodou, ak dokážete vytvoriť a navrhnúť dizajn webu, následne web nakódovať a upraviť do podoby, aby ho vyhľadávače rozpoznali, otestovať ho a až potom rozmýšľať na kúpou domény alebo jeho umiestnením na prenajatý webhosting.Šedý notebook, prezeranie internetu.jpg
Pokiaľ vás tento postup nepotešil alebo nie ste si istí, či by vami zhotovený web zodpovedal všetkým kritériám a držal kvalitatívny krok s konkurenciou, vôbec nie ste jediní. V takom prípade je samozrejme možné zveriť tvorbu webu do rúk profesionálom, respektíve za kvalitné prevedenie zaplatiť.
Každopádne ak disponujete svojou vlastnou webovou stránkou, veľmi podstatná je jej návštevnosť, respektíve to, koľko potenciálnych zákazníkov sa o nej dozvie.
Weby s ponukou služieb alebo tovaru majú spravidla silnú konkurenciu, pričom k najdôležitejším sa radí ich viditeľné umiestnenie v internetových vyhľadávačoch (Google, Seznam, Bing,…). Ilustrované, človek za počítačom, tvora, programátor.pngViditeľné znamená, aby ich vyhľadávač podsunul na popredné miestach vo výsledkoch hľadania. Bežnému užívateľovi sa k hľadanému výrazu na základe kľúčových slov poskytne zoznam relevantných výsledkov, pričom ten spravidla klikne na tie, ktoré sa nachádzajú na prvej, možnej druhej strane (napr. vo výsledkoch Google). Pokiaľ sa teda konkrétny web nachádza na predných a viditeľných priečkach k hľadaným výrazom, je veľká šanca, že počet jeho návštevníkov výrazne vzrastie a začnú sa takisto vykonávať požadované konverzie. K dosiahnutiu tohto výsledku je potrebné vykonať kvalitné SEO, respektíve optimalizáciu pre vyhľadávače.

Daň z motorových vozidiel pre rok 2019

Ak ste v minulom kalendárnom roku aspoň jeden deň využívali motorové vozidlo na podnikanie a uplatnili s k nemu výdavky, tak tým pádom ste povinný podať daňové priznanie k tomuto vozidlu. Viac informácií sa dočítate v nasledujúcom texte.

účetvnictví

Kedy Vám zákon ukladá povinnosť podať daňové priznanie k dani
z motorových vozidiel.

Legislatívne daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z.z. Podľa tohto zákona je daňovníkom dane z motorových vozidiel každá osoba, ktoré akokoľvek využíva automobil na území Slovenskej republiky na podnikateľské účely Medzi nevýhnutné skutočnosti patrí aby  mal automobil evidenčné číslo platné na území Slovenskej republiky a aby toto vozidlo využíval aspoň 1 deň v roku.

Rozoznávame 5 druhov daňovníkov  dane z motorových vozidiel podľa zákona
Ak sa nájdete aspoň v jednej z nasledujúcich 5 druhov ste povinný podávať daňové priznanie. Daňovníkom môže ako fyzická tak aj právnická osoba, ktorá:

  1. Má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju spoločnosť prostredníctvom, ktorej podniká
  2. Používa vozidlo, v ktorého doklade je uvedená osoba držiteľa vozidla, ktorá zomrela, zanikla alebo bola len zrušená
  3. Právnická osoba, ktorá je zapísaná v doklade
  4. Používa vozidlo, v ktorého doklade je uvedený ako držiteľ vozidla osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie ani žiadnu inú podnikateľskú činnosť
  5. Ak je zamestnávateľom a vypláca zamestnancom cestovné náhrady za používanie motorového vozidla, ktoré sa nevyužíva na podnikanie

audi
Treba si dať však pozor, pretože často sa zabúda, že daňové priznanie  k dani z motorového vozidla musí podať aj zamestnávateľ,  ktorý zaplatil cestovné náhrady zamestnancovi, ktorý použil pri práci vlastné motorové vozidlo zapísane v Slovenskej republike
Povinnosťou zamestnávateľa je evidovať, kedy a za aké vozidlo vyplatil cestovné náhrady.