Extrudovaný XPS polystyrén.

Polystyrén ako tepelnoizolačný materiál je nám všetkým známy už dlhé roky a aj keď už existuje mnoho iných tepelnoizolačných materiálov, polystyrén si drží na trhu svoje výsadné postavenie. A je to aj vďaka jeho veľkej materiálov variabilite, keďže dne už existuje viacero rôznych druhov polystyrénu. A aby to mali zákazníci ľahšie s rozlišovaním rôznych druhov tohto materiálu, každý z týchto polystyrénov má iné farebné prevedenie. Klasický biely polystyrén je ten najstarší, ktorý sa už niekoľko desaťročí používa na zatepľovanie stavieb. Sivý alebo grafitový polystyrén je vylepšený biely polystyrén, ktorý obsahuje čiastočky grafitu. A potom je tu ešte zelený alebo ružový polystyrén, ktorý má od bieleho inú štruktúru a aj iné vlastnosti.

rovná strecha

Tento zelený polystyrén niekedy označujeme ako styrodur alebo XPS polystyrén. Je to extrudovaný polystyrén, známy všeobecne ako tvrdený polystyrén. A práve výraz tvrdený ho najviac charakterizuje. Na rozdiel od bieleho polystyrénu neobsahuje malé guličky, ktoré sa pri stlačení mierne deformujú. Jeho štruktúra je iná, viac homogénna. Tento polystyrén sa využíva hlavne tam, kde sa využije jeho tvrdosť, čiže stálosť v tlaku. Používa sa preto hlavne pri zatepľovaní podláh alebo plochých striech. Takéto miesta sú viac zaťažované, takže použitím obyčajného polystyrénu by došlo k jeho nežiadúcej deformácii a následnej strate tepelnoizolačných vlastností. V minulosti niektorí stavebníci používali bežný polystyrén aj na zatepľovanie podláh, čo viedlo k nepríjemným poškodeniam a postupnému praskaniu týchto podláh. Dnes už použitím tvrdeného polystyrénu sú podlahy a ploché strechy stabilné a dlhodobo funkčné.

stavba

Často sa tento tvrdený polystyrén používa aj na zatepľovanie plôch, ktoré prichádzajú do styku s pôdou. Preto je jeho použitie optimálne na zateplenie základov alebo rôznych soklov, ktoré predstavujú prechodné časti stavby medzi pôdou a obytnou časťou.