Hipoterapia

Slovo hipoterapia je gréckeho pôvodu a skladá sa z dvoch slovných základov. Slovo hippos a therapein – v preklade kôň a liečba. čo si však pod takýmto typom liečby predstaviť? Ide o všetky aktivity okolo koní, hranie sa s koňom na zemi, jazda na koni a tiež klasické vozenie detí. Hipoterapia sa človeka dotýka na troch úrovniach:

kůň

  • telesná úroveň – hiporehabilitácia
  • spoločenská úroveň – športové jazdenie postihnutých osôb
  • duševná úroveň – psychoterapeutické jazdenie

Hiporehabilitácia

Najúčinnejšia terapia pre deti. Už malinké pár mesačné deti, ktoré majú diagnostikovanú DMO môžu začať terapiu s koníkmi. Takáto rehabilitácia dokáže naštartovať a značne urýchliť pohybové orgány, ktoré doteraz spali. Popri DMO je táto terapia vhodná aj pre ľudí s problémami pohybového aparátu, ako napríklad Skleróza multiplex, skoliózy, či po vážnych úrazoch kostry. Fyzioterapeut by mal mať k dispozícii viacero koní, pretože každý pacient potrebuje individuálnu biomechaniku koňa. Ak hipoterapeut takúto možnosť nemá, mal by mať k dispozícii špecialistu, ktorý dokáže koňa vycvičiť tak, aby vedel predĺžiť či skrátiť krok v závislosti od požiadavky pacienta.

Športové jazdenie postihnutých osôb

Jazdenie zdravotne znevýhodnených ľudí je špeciálne preto, lebo kôň prepožičiava svoje časti tela tomu, ktorý ich nemá, alebo nefungujú tak, ako by mali. Ak sa takýto človek venuje jazdeckému športu, dostáva sa medzi zdravých ľudí a postupne sa nenásilne integruje. Na Slovensku sa robia každé štyri roky paralympiády a špeciálne olympiády.

koně

Psychoterapeutické jazdenie

Pod týmto pojmom rozumieme jazdenie a vozenie sa na koni, vďaka ktorému dokážeme zmierniť alebo odstrániť príznaky duševného ochorenia či mentálneho hendikepu. Výskumy svedčia o tom, že pokiaľ duševne chorý človek nadviaže kontakt so zvieraťom, tak sa dokáže lepšie vysporiadať so svojim vnútrom a so svojimi problémami. Veľmi vhodný spôsob, ako pomôcť deťom s diagnostikovaným autizmom.