Hierarchia času v našich domácnostiach by mala byť jasne stanovená!

Ako vo všetkých odvetviach života, tak aj tam kde trávime väčšinu času a teda doma, by mal byť systém práce či poradie čo sa urobí ako prvé a naopak, čo bude ako posledné po zvyšok času. Ak takýto rebríček hodnôt v domácnosti chýba, prejaví sa to veľmi rýchlo a jasne. Každý člen rodiny by mal mať v sebe zakorenené čomu dá prednosť a ako si rozloží čas na práce a oddych.hodiny.jpg

  • Deťom niečo ako prednosť v činnostiach musíme vysvetliť, samozrejme podľa veku a šikovnosti. Nám starším je jasné že ráno nie je prvoradé pustiť si televízor ale naraňajkovať sa a následne urobiť po sebe poriadok. Ak sa tieto dve činnosti vymenia, raňajkuje sa neskoro a nezostane čas na iné veci.
  • Nám straším by už podobné záležitosti mali byť jasné, no je to naozaj vždy tak? Oddych po príchode z práce je síce dôležitý, no presedieť celé poobedie len tak nám skutočne nič neprináša. Po chvíli zaslúženého odpočinku si treba nájsť čas na pomoc deťom s úlohami, upratanie kuchyne či okopanie záhrady. V prípade že to s odpočinkom často preháňame, zanedbávame iné podstatné činnosti.
  • Kapitola sama o sebe sú študenti. Oni svoj čas mnoho krát využívajú zle, alebo zabudnú na to čo je dôležité. Ak sa po príchode zo školy venujú len relaxu či brigáde a zanedbávajú tak štúdium, prejaví sa to na ich známkach a na konci roka aj na vysvedčení.  nábodb.jpg

Je teda skutočne dôležité pre chod celého sveta aby mal každý vo svojej hlave jasne určené priority a samozrejme aby ich aj dodržiaval. Uznajme predsa sami, po dobre vykonanej práci, pomoci iným či športe sa nám bude odpočívať s lepším pocitom na duši.  Je však na každom z nás ako si čas upraceme, čomu dáme prednosť a akú aktivitu možno naopak z nášho dňa úplne vylúčime. Či sa rozhodujeme správne zistíme podľa vlastného pocitu pri ľahaní do postele. Z dobrého pocitu pramení radosť a sladké sny. Ak sme niečo zanedbali, predstavuje to ťažšie zaspávanie a viac práce na zajtrajšok.

Trpeli ste aj vy?

Niektoré páry na seba nemajú šťastie, alebo niektorí ľudia nie sú stvorení, aby žili vo vzťahu. Bohužiaľ, mnohý to nevedia, alebo si nechcú priznať. To často vrcholí do hádok až domáceho násilia. To je zväčša páchané na ženách a deťoch, ktoré za nič nemôžu. Takéto zážitky, akokoľvek popierané však majú neodmysliteľný vplyv na psychický vývoj maloletého. Aké jazvy si odnášate vy?

křík

Nájdete sa medzi obeťami?

To, že sa človek po takýchto stresoch správa ináč je prirodzené. Vzhľadom na samotný typ povahy sa však nedá povedať, čo a ako ovplyvní toho ktorého jedinca. Skúste spoznať svojho partnera, či nebodaj samého seba. Samozrejme, všetko treba brať s nadhľadom a väčšinou majú obete v sebe všetky možnosti, len v iných množstvách.

Násilník
Medzi túto kategóriu radíme poväčšine mužov, ale aj manipulatívne ženy. Často sa snažia vzbudiť u svojich partnerov pocit, že bez nich sú nuly a iba oni im dodávajú zmysel života. Samotné správanie môže byť agresívne, no treba rozoznať aj psychické týranie, ktoré je rovnako nebezpečné.

Obeť
Ak sa pravidelne zapletiete s niekým, kto vás využije či vám ublíži, nesiete so sebou stále obraz rodiča, ktorý sa k vám nesprával tak, ako mal. V dôsledku toho sa uberáte smerom, kde si chcete dokázať svoju hodnotu a to práve u ľudí tak nápadne podobných vášmu rodičovi.

Samotár
Niektorí sa vyrovnávajú s nežiaducimi spomienkami po svojom a to v samote. Problém nastáva ak sa vzťahom vyhýbate naschvál a sabotujete svoje priateľstvá či partnerstvá. Treba si uvedomiť, že to nie je cesta a sami si ubližujete viac, ako vám bolo ublížené.

úzkost

Mnohý si so sebou do života nesú vlastné trápenia, no nikdy nie je na škodu sa o ne podeliť. Nie len s priateľmi, ale aj s profesionálmi. V dnešnej dobe už nič nie je, ak sa potrebujete porozprávať s psychológom. Často je to on, čo nám podá nezainteresovaný pohľad a rady, ktoré si vezmete k srdcu. Preto sa treba sústrediť na budúcnosť a pomôcť si.